icons_coins.gif

צליחת המשבר בהיבט הכלכלי

איך בוראים שפע כלכלי  במשבר וחוסר וודאות

האם ניתן לנקוט צעדים ולא להתאבד על החיים שלך....

 

איך מתוך משבר אפשר לברוא חוסן כלכלי  ?

 

             אפשר לייצר חוסן כלכלי מתוך משבר

 

 להערך בהתאם